Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od 22.9.- 24.9.2017 sa v Terchovej v Penzióne Pod Oblazom uskutočnil canis víkend pod vedením odborne spôsobilých canisterapeutov a certifikovaných psov. Canisterapia bola zameraná na individuálnu prácu s handicapovanými deťmi a bola veľmi úspešná. Canisterapeutom sa podarilo nadviazať prvotný kontakt detí so psom. Nasledovali terapie, ktoré konkrétne pôsobili na rozvoj hrubej a jemnej motoriky a v neposlednom rade na sociálne vzťahy a psychiku. Stravovanie, ubytovanie a terapie hradilo naše združenie.