Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V mesiaci október 2018 sa uskutočnil 18. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých detí. Tento rok súťaž prebiehala v krásnom prostredí v Liptovskej Teplej. Deti mali možnosť porovnať svoje zručnosti so svojimi rovesníkmi z iných škôl a nadviazať nové kamarátstva. Užili si tiež pobyt na čerstvom vzduchu a krásu prírody. Celú súťaž finančne zabezpečilo naše združenie z prostriedkov 2%, ktoré sme počas roka dostali od našich darcov.