Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

O našom združení

Združenie priateľov Základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči bolo založené v roku 1997. Od tých čias podporujeme výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých detí rôznymi spôsobmi. Pozrite si našu stránku a zistíte, čo všetko robíme.

Do konca apríla 2019 je možnosť požiadať zamestnávateľa o zaslanie 2% dane na náš účet. Potrebné dokumenty si stiahnete z našej stránky. Ďakujeme!

Naše občianske združenie malo schválené Ministerstvom vnútra SR vykonávanie verejnej zbierky v termíne od 5.12.2016 do 30.11.2017. Registračné číslo zbierky bolo 000-2016-035806. Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 1 278,- €. Všetkým, ktorí prispeli ďakujeme! Bližšie informácie v položke Projekty.