Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Firma Business Lease a ich zamestnanci sa rozhodli urobiť deťom z našej školy Vianoce plné prekvapení. Na svojom vianočnom večierku koncom novembra rozsvietili stromček plný vianočných prianí. Zamestnanci si priania prečítali a vybrali si prianie dieťaťa, ktoré chcú splniť. Na večierku sa osobne zúčastnila aj naša pani riaditeľka školy PaedDr. Šarlota Múdra, aby priblížila život a túžby našich detí ľuďom , ktorí ich chcú potešiť a obdarovať.

Spolu s deťmi sa tešíme a nevieme sa dočkať, kedy zástupcovia firmy Business Lease prídu do Levoče a deti si pod stromčekom nájdu svoje vytúžené darčeky.

V mene všetkých detí ďakujeme. Nech Vás hreje pri srdci pocit , že ste potešili malú detskú dušičku a viete obdarovať dieťa, ktoré ste nikdy nevideli.

 

V dňoch 23.11. až 25.11. 2018 sa uskutočnil projekt „Spoločne to zvládneme“ s finančnou podporou nášho združenia. Projektu sa zúčastnilo 11 rodín so zrakovo postihnutým dieťaťom alebo s dieťaťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Odbornú garanciu zabezpečovali pedagógovia našej školy a odborní pracovníci z nášho Centra špecialno pedagogického poradenstva a tiež jedna pedagogička a študentka z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pobytu sme rodinám poskytli pedagogickú a odbornú pomoc pri práci so zrakovo postihnutými žiakmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou. Ukázali sme rodičom ako pracovať so svojimi deťmi, ako sa vyrovnať s ich znevýhodnením a kde a na koho sa obrátiť pri riešení problémov. Rodičia boli s týmto pobytom veľmi spokojní a ocenili našu aktivitu, ocenili možnosť zoznámiť sa s ďalšími rodičmi a nadviazať vzájomné priateľské  kontakty.

V mesiaci október 2018 sa uskutočnil 18. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých detí. Tento rok súťaž prebiehala v krásnom prostredí v Liptovskej Teplej. Deti mali možnosť porovnať svoje zručnosti so svojimi rovesníkmi z iných škôl a nadviazať nové kamarátstva. Užili si tiež pobyt na čerstvom vzduchu a krásu prírody. Celú súťaž finančne zabezpečilo naše združenie z prostriedkov 2%, ktoré sme počas roka dostali od našich darcov.

V termíne od 24.9.2018 do 28.9.2018 sa v Levoči uskutočnili Športové hry zrakovo postihnutých žiakov 2018. Súťaže zrakovo postihnutých žiakov majú už dlhoročnú tradíciu. Tento rok mali možnosť žiaci našej školy v Levoči, porovnať si svoje športové výkony s rovesníkmi zo školy pre zrakovo postihnutých žiakov z Bratislavy a z Poľskej republiky z Owinskej. Súťažilo sa v týchto disciplínach:

  1. Beh na 60 m žiačky
  2. Beh na 150 m žiačky
  3. Beh na 150 m žiaci
  4. Beh na 300 m žiaci
  5. Skok do diaľky
  6. Vrh guľou
  7. Aplikovaný stolný tenis
  8. Kolky
  9. Goalball

Súčasťou športových hier bola aj turistika v Bachledovej doline. Mladí športovci po celotýždňových výkonoch ostali síce unavení, no mnohí potešení zo získaných ocenení . Tí, čo neuspeli tento rok, ostali motivovaní, aby nabudúce oni stáli na stupni víťazov. Športové hry sme uzavreli mottom: „ Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa! Na budúci rok dovidenia.“

Športové hry finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Slovenský paralympijský výbor, Mesto Levoča a Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.

V septembri si žiaci našej školy užili pobyt v škole v prírode v Radave a v Podhájskej. V krásnom prostredí si užili čerstvý vzduch, vodu  a našli nových priateľov. Pobyt deťom spríjemnili animátori z OZ Tramptária. Školu v prírode sme uhradili žiakom školy vďaka našim darcom – priateľom nášho združenia, ktorí nás pravidelne podporujú svojimi darmi a tiež 2 % z dane zo svojich príjmov. Ďakujeme!