Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Dňa 10. 2. 2018 sa 21 žiakov a 3. pedagógovia zúčastnili na turistickom výstupe zo Starého Smokovca na Hrebienok, kde navštívili Tatranskú galériu ľadových majstrov. Pri zostupe sa deti šmýkali a kĺzali dole zasneženou cestou na klzákoch. Bol to pre nich veľký zážitok. Odmenou pre nás bol ich úsmev. Finančne túto akciu podporilo naše združenie.

 

Od 22.9.- 24.9.2017 sa v Terchovej v Penzióne Pod Oblazom uskutočnil canis víkend pod vedením odborne spôsobilých canisterapeutov a certifikovaných psov. Canisterapia bola zameraná na individuálnu prácu s handicapovanými deťmi a bola veľmi úspešná. Canisterapeutom sa podarilo nadviazať prvotný kontakt detí so psom. Nasledovali terapie, ktoré konkrétne pôsobili na rozvoj hrubej a jemnej motoriky a v neposlednom rade na sociálne vzťahy a psychiku. Stravovanie, ubytovanie a terapie hradilo naše združenie.

 

V októbri prebiehal s podporou nášho združenia v škole - Týždeň zdravej výživy. U žiakov sme chceli vzbudiť záujem o konzumáciu ovocia a zeleniny  a priblížiť zdravý životný štýl. Naučili sa pripravovať výborné zeleninové nátierky a ovocné šaláty, ako aj ďalšie jedlá, ktoré sú chutné a zároveň zdravé.

V mesiaci október sa uskutočnil 17. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých detí. Tento rok súťaž prebiehala v krásnom prostredí hotela Hubert v Gerlachove. Deti mali možnosť porovnať svoje zručnosti so svojimi rovesníkmi z iných škôl a nadviazať nové kamarátstva. Užili si tiež pobyt na čerstvom vzduchu a krásu tatranskej prírody. Celú súťaž finančne zabezpečilo naše združenie z prostriedkov 2%, ktoré sme počas roka dostali od našich darcov.

 

Koncom septembra sme počas 3 dní pripravili pre rodičov a ich deti zaujímavý program. Rodičia sa dozvedeli ako to funguje v našej SŠI, aké máme organizačné zložky, ako prebieha pomoc  zo strany  CŠPP, aké ponúkame možnosti vzdelávania a tiež rôzne terapie.  Okrem odborných aktivít mali rodičia možnosť absolvovať workshopy individuálne alebo spolu so svojimi deťmi. V čase, keď rodičia boli na prednáškach pre ich deti sme pripravili rôzne didaktické hry, zážitkové vyučovanie a rôzne cvičenia. Všetky aktivity, prednášky a informácie im poskytli pedagogickí a odborní zamestnanci našej školy. Starostlivosť o zrakovo postihnuté deti a deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je mimoriadne náročná. Je potrebné, aby sa na nej podieľali rodičia, učitelia i ďalší odborníci. Základnou myšlienkou projektu bol spojenie týchto ľudí s cieľom vytvorenia jednotného úsilia – vytvoriť týmto zdravotne znevýhodneným deťom také prostredie, v ktorom sa budú rozvíjať a napredovať. Akcia sa uskutočnila s finančnou podporou nášho združenia.