Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pred budovou školy v Levoči bol prázdny, vyasfaltovaný priestor. Vďaka pani Palugovej sa premenil na záhradu. Nazvali sme ju Záhrada vďaky a pre začiatok sme na )u umiestnili 6 tabuliek z menami alebo názvami firiem, ktoré nám v poslednom období najviac pomohli. Veríme, že tabuľky budú postupne pribúdať.

Školské výlety a exkurzie

Počas celého roka 2018 sme podporovali účasť žiakov našej školy na rôznych výletoch a exkurziách. Z mnohých spomenieme:

- výlet do ZOO Spišská Nová Ves

- výlet a exkurzia na Duklu

-výlet na Lietavský hrad

- návšteva zábavného parku- Alex park

- vyhliadková jazda váčikom Maguráčikom po Levoči

- návšteva múzea Tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici

- hipoterapiu v Spišskej Novej Vsi a iné

Výlety sem podporili preplatením cestovného, vstupného a stravy pre deti.

 

Naše združenie má schválenú Ministerstvom vnútra SR verejnú zbierku č. 000-2016-035806. Táto zbierka prebieha Od 5.12.2016 do 30.11.2017. Podporiť nás môžete príspevkami, ktoré sú zbierané do označených stacionárnych pokladničiek, predajom predmetov alebo je možné ich zaslať na účet vo VÚB banke - IBAN účtu: SK29 0200 0000 3502 2464 0592.

Účtovné správy

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa rozhodli podporiť našu prácu. Prijímame akúkoľvek formu podpory, či už je to vecný dar (hygienické potreby, ošatenie, hračky a pod.), finančný dar, alebo dobrovoľnícka pomoc.

Číslo nášho účtu je SK03 1111 0000 0066 1462 5029, variabilný symbol pre dary bez bližšej špecifikácie je 2911. 

Každoročne nás môžete podporiť tým, že venuje nášmu združeniu 2 % zo svojej dane. Formuláre sú zverejnené nižšie na stránke.

Keď svoj plánovaný nákup uskutočníte cez Dobromat.sk a vyberiete si naše občianske združenie ako príjemcu provízie z vášho nákupu. Pre zjednodušenie prístupu nájdete v pravom hornom rohu našej stránky priamy prístup na stránku dobromatu.

Podporiť nás môžete aj nepriamo a to tým, že si objednáte výrobok z našej chránenej dielne "AjMy - vidíme srdcom", kde zamestnávame 4 zrakovo postihnutých zamestnancov, medzi ktorými sú aj naši bývalí žiaci. O to viac nás to teší, lebo im vieme dať šancu naďalej sa rozvíjať a nájsť si pracovnú životnú náplň. Firmu AjMy, s.r.o. založilo naše občianske združenie a zisk z jej činnosti sa vracia do nášho združenia. Kontakt na firmu nájdete nižšie na stránke.