Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Cieľová skupina:

Zrakovo a viacnásobne postihnuté deti od 3 do 15 rokov

Cieľ projektu:

22.-24. Septembra 2017 sme zorganizovali canis víkend pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným postihnutím. Odbornými garantmi boli canisterapeuti z Canis centra K-7psovodi a záchranári SR Dolné Rudiny 1010 01 Žilina. Individuálne canisterapie s handicapovanými deťmi boli veľmi úspešné. Canisterapeutom sa podarilo nadviazať prvotný kontakt detí so psom. Nasledovali terapie ktoré konkrétne pôsobili na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, kognitívne procesy a v neposlednom rade na sociálne vzťahy a psychiku. Jednorazové terapie však nestačia zabezpečiť pokrok v hore uvedených oblastiach. Preto sme sa rozhodli, zabezpečiť canisterapiu pre deti so zrakovým a viacnásobným postihnutím aspoň 2krát do mesiaca. Posunúť handicapované deti v jednotlivých oblastiach rozvoj a tým zlepšiť kvalitu ich života pre nich samotných aj ich celým rodinám.

Začiatok projektu: 1.1.2018

Koniec projektu: 31.12.2018

Koordinátor projektu: Mgr. Erika Hrošárová

Predpokladané náklady: 3000,- €

Nákladové položky : Finančná odmena canisterapeutovi a doprava.