Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vianoce parkujú pred dverami a nám všetkým už dávajú jasne najavo, že je na čase na chvíľu vypnúť motor. 
Preto máme na srdci aj tento rok jednu dôležitú vec. Rozhodli sme sa, že všetky „darčekové“ peniaze opäť venujeme OZ a Spojenej škole internátnej v Levoči – detičkám s rôznym zrakovým, telesným a mentálnym postihnutím. 

Tento krát s 80 darčekmi, ktoré si na vianočné priania napísali deti z Levoče

V spolupráci s Accace Slovensko, našimi partnermi a kolegami, sa nám tieto priania podarilo naplniť a v utorok 20. decembra sme ich deťom bezpečne doručili. Za pomoc s doručením ďakujeme spoločnosti Kuehne + Nagel a generálnemu riaditeľovi Radoslavovi Mikovi. 

https://businesslease.us8.list-manage.com/track/click?u=9e4948ca8a6ecf646c316b419&id=1906ae9823&e=8ab76e42e4