Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Bodka – zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti

Čo názov Bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách.
B – ako básne
O – ako opatrné dotyky s dospelosťou
D - ako dobrodružné príbehy
K – ako krátke a dlhé rozprávky
A – ako aktuality a zaujímavosti
To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.

Vydáva Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Vyrába Zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.

Zodpovedná redaktorka: Dr. Eva Halásová

 

Máj 2020
https://www.zdruzenie.nevidiaci.sk/images/mp3/2005.mp3 

Jún 2020
https://www.zdruzenie.nevidiaci.sk/images/mp3/2006.mp3 

Júl 2020
https://www.zdruzenie.nevidiaci.sk/images/mp3/2007.mp3  

Počas celého roka okrem podpory vzdelávania detí v našej škole zabezpečujeme aj rozvoj sebaobslužných činností a snažíme sa, aby deti získali aj praktické zručnosti - pri príprave jednoduchých pokrmov. Deti s pomocou pedagógov varia a pečú v školských kuchynkách. Veľkou odmenou pre nich je to, že môžu skonzumovať, čo si sami pripravili. Tieto aktivity podporujeme zakúpením potrebných potravín.

V dňoch 23.11. až 25.11. 2018 sa uskutočnil projekt „Spoločne to zvládneme“ s finančnou podporou nášho združenia. Projektu sa zúčastnilo 11 rodín so zrakovo postihnutým dieťaťom alebo s dieťaťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Odbornú garanciu zabezpečovali pedagógovia našej školy a odborní pracovníci z nášho Centra špecialno pedagogického poradenstva a tiež jedna pedagogička a študentka z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas pobytu sme rodinám poskytli pedagogickú a odbornú pomoc pri práci so zrakovo postihnutými žiakmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou. Ukázali sme rodičom ako pracovať so svojimi deťmi, ako sa vyrovnať s ich znevýhodnením a kde a na koho sa obrátiť pri riešení problémov. Rodičia boli s týmto pobytom veľmi spokojní a ocenili našu aktivitu, ocenili možnosť zoznámiť sa s ďalšími rodičmi a nadviazať vzájomné priateľské  kontakty.

V mesiaci apríl 2019 sa uskutočnil 19. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v priestorovej orientácii zrakovo postihnutých detí o pohár Viliama Hrabovca. Tento rok súťaž prebiehala v krásnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom Plese v hoteli Sipox. Deti mali možnosť porovnať svoju šikovnosť so svojimi rovesníkmi a užiť si pobyt na sviežom vysokohorskom vzduchu. Celú súťaž finančne zabezpečilo naše združenie z prostriedkov 2%, ktoré sme počas roka dostali od našich darcov.

V termíne od 24.9.2018 do 28.9.2018 sa v Levoči uskutočnili Športové hry zrakovo postihnutých žiakov 2018. Súťaže zrakovo postihnutých žiakov majú už dlhoročnú tradíciu. Tento rok mali možnosť žiaci našej školy v Levoči, porovnať si svoje športové výkony s rovesníkmi zo školy pre zrakovo postihnutých žiakov z Bratislavy a z Poľskej republiky z Owinskej. Súťažilo sa v týchto disciplínach:

  1. Beh na 60 m žiačky
  2. Beh na 150 m žiačky
  3. Beh na 150 m žiaci
  4. Beh na 300 m žiaci
  5. Skok do diaľky
  6. Vrh guľou
  7. Aplikovaný stolný tenis
  8. Kolky
  9. Goalball

Súčasťou športových hier bola aj turistika v Bachledovej doline. Mladí športovci po celotýždňových výkonoch ostali síce unavení, no mnohí potešení zo získaných ocenení . Tí, čo neuspeli tento rok, ostali motivovaní, aby nabudúce oni stáli na stupni víťazov. Športové hry sme uzavreli mottom: „ Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa! Na budúci rok dovidenia.“

Športové hry finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Slovenský paralympijský výbor, Mesto Levoča a Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.