Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pred budovou školy v Levoči bol prázdny, vyasfaltovaný priestor. Vďaka pani Palugovej sa premenil na záhradu. Nazvali sme ju Záhrada vďaky a pre začiatok sme na )u umiestnili 6 tabuliek z menami alebo názvami firiem, ktoré nám v poslednom období najviac pomohli. Veríme, že tabuľky budú postupne pribúdať.