Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Naše združenie má schválenú Ministerstvom vnútra SR verejnú zbierku č. 000-2016-035806. Táto zbierka prebieha Od 5.12.2016 do 30.11.2017. Podporiť nás môžete príspevkami, ktoré sú zbierané do označených stacionárnych pokladničiek, predajom predmetov alebo je možné ich zaslať na účet vo VÚB banke - IBAN účtu: SK29 0200 0000 3502 2464 0592.