Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Pobyt pre rodičov a detí- Naučme sa spolu učiť 2023

V dňoch 1.12. až 3.12. 2023 sme zorganizovali a finančne zabezpečili projekt Naučme sa spolu učiť 2023 v Mengusovciach. Cieľom projektu bolo poskytnúť rodičom informácie o vzdelávaní zrakovo postihnutých detí, odbornú pomoc z oblasti psychológie, odborného poradenstva, pedagogiky zrakovo postihnutých, sebaobsluhy a priestorovej orientácie so zameraním na predškolský a mladší školský vek. Projektu sa zúčastnilo 8 rodín. Počas pobytu sme rodinám poskytli pedagogickú a odbornú   pomoc pri práci so zrakovo postihnutými žiakmi, zamerali sme sa na sebaobsluhu a priestorovú orientáciu. Ukázali sme rodičom ako sa učiť so svojimi deťmi, ako sa vyrovnať s ich znevýhodnením a kde a na koho sa obrátiť pri riešení problémov. Rodičia boli s týmto pobytom veľmi spokojní  a ocenili našu aktivitu, ocenili možnosť zoznámiť sa s ďalšími rodičmi a nadviazať vzájomné priateľské  kontakty