Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V mesiaci október 2018 sa uskutočnil 18. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých detí. Tento rok súťaž prebiehala v krásnom prostredí v Liptovskej Teplej. Deti mali možnosť porovnať svoje zručnosti so svojimi rovesníkmi z iných škôl a nadviazať nové kamarátstva. Užili si tiež pobyt na čerstvom vzduchu a krásu prírody. Celú súťaž finančne zabezpečilo naše združenie z prostriedkov 2%, ktoré sme počas roka dostali od našich darcov.

V termíne od 24.9.2018 do 28.9.2018 sa v Levoči uskutočnili Športové hry zrakovo postihnutých žiakov 2018. Súťaže zrakovo postihnutých žiakov majú už dlhoročnú tradíciu. Tento rok mali možnosť žiaci našej školy v Levoči, porovnať si svoje športové výkony s rovesníkmi zo školy pre zrakovo postihnutých žiakov z Bratislavy a z Poľskej republiky z Owinskej. Súťažilo sa v týchto disciplínach:

 1. Beh na 60 m žiačky
 2. Beh na 150 m žiačky
 3. Beh na 150 m žiaci
 4. Beh na 300 m žiaci
 5. Skok do diaľky
 6. Vrh guľou
 7. Aplikovaný stolný tenis
 8. Kolky
 9. Goalball

Súčasťou športových hier bola aj turistika v Bachledovej doline. Mladí športovci po celotýždňových výkonoch ostali síce unavení, no mnohí potešení zo získaných ocenení . Tí, čo neuspeli tento rok, ostali motivovaní, aby nabudúce oni stáli na stupni víťazov. Športové hry sme uzavreli mottom: „ Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa! Na budúci rok dovidenia.“

Športové hry finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Slovenský paralympijský výbor, Mesto Levoča a Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.

V septembri si žiaci našej školy užili pobyt v škole v prírode v Radave a v Podhájskej. V krásnom prostredí si užili čerstvý vzduch, vodu  a našli nových priateľov. Pobyt deťom spríjemnili animátori z OZ Tramptária. Školu v prírode sme uhradili žiakom školy vďaka našim darcom – priateľom nášho združenia, ktorí nás pravidelne podporujú svojimi darmi a tiež 2 % z dane zo svojich príjmov. Ďakujeme! 

 

Koncom školského roka a začiatkom prázdnin si vybraní žiaci našej školy vyskúšali, čo je to let lietadlom a aké slané je more. Vyšantili sa vo vlnách u užili si slniečka. Bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok. Naše združenie deťom zabezpečilo 7 dňový pobyt v Chorvátsku  s finančnou podporou Borisa Simonovského a starším žiakom 7 dní v Tureckej Alanyi. Cesta bola dlhá, ale zážitky neopakovateľné. 

Záverečná správa o priebehu verejnej zbierky

000-2016-035806

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177

Cieľ zbierky:

Podpora výchovy a vzdelávania postihnutých detí a žiakov

Trvanie zbierky: od 5.12.2016 do 30.11.2017

Čistý výnos zbierky: 1278,- €

Čistý výnos bol zároveň aj hrubý výnos a náklady išli z vlastných prostriedkov združenia

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:

 • Výroba časopisov Naše ráno, Za svetlom a Bodka v černotlači a Braillovom písme 936,50 €
 • Pomôcky do triedy          58,50 €
 • Canisterapia- ubytovanie a strava           283,- €

 Vypracovala: Ing. Dagmar Gembická

osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky

 

 

Predbežná správa o priebehu verejnej zbierky 000-2016-035806

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177

Cieľ zbierky:

Podpora výchovy a vzdelávania postihnutých detí a žiakov

Trvanie zbierky: od 5.12.2016 do 30.11.2017

Predbežná správa: od 5.12.2016 do 31.1.2018

Prehľad vykonávania zbierky a hrubého výnosu

 1. do stacionárnej pokladničky dňa 5.12.2016 v Levoči- hrubý výnos 370,- €
 2. do stacionárnej pokladničky dňa 12.12.2016 v Košiciach- hrubý výnos 118,- €
 3. na osobitný účet SK29 0200 0000 3502 2464 0592 - hrubý výnos 790,- €

 Vypracovala: Ing. Dagmar Gembická- osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky