Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Záverečná správa o priebehu verejnej zbierky

000-2016-035806

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177

Cieľ zbierky:

Podpora výchovy a vzdelávania postihnutých detí a žiakov

Trvanie zbierky: od 5.12.2016 do 30.11.2017

Čistý výnos zbierky: 1278,- €

Čistý výnos bol zároveň aj hrubý výnos a náklady išli z vlastných prostriedkov združenia

Prehľad použitia čistého výnosu zbierky:

  • Výroba časopisov Naše ráno, Za svetlom a Bodka v černotlači a Braillovom písme 936,50 €
  • Pomôcky do triedy          58,50 €
  • Canisterapia- ubytovanie a strava           283,- €

 Vypracovala: Ing. Dagmar Gembická

osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky

 

 

Predbežná správa o priebehu verejnej zbierky 000-2016-035806

Žiadateľ- organizátor:

Združenie priateľov Základnej školy internátne pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

Námestie Štefana Kluberta 2

054 01 Levoča

IČO: 31949177

Cieľ zbierky:

Podpora výchovy a vzdelávania postihnutých detí a žiakov

Trvanie zbierky: od 5.12.2016 do 30.11.2017

Predbežná správa: od 5.12.2016 do 31.1.2018

Prehľad vykonávania zbierky a hrubého výnosu

  1. do stacionárnej pokladničky dňa 5.12.2016 v Levoči- hrubý výnos 370,- €
  2. do stacionárnej pokladničky dňa 12.12.2016 v Košiciach- hrubý výnos 118,- €
  3. na osobitný účet SK29 0200 0000 3502 2464 0592 - hrubý výnos 790,- €

 Vypracovala: Ing. Dagmar Gembická- osoba zodpovedná za vykonávanie verejnej zbierky